„Aktivní“ znamená, že uhlík byl zpracován tak, aby v něm byli vytvořeny póry a kanálky. Tím dojde ke zvětšení povrchové plochy uhlíku. Když se voda dostane do kontaktu s aktivním uhlíkem, v pórech se usazují chemikálie a drobné částice. Stěny kanálků pohlcují organické sloučeniny a kontaminanty. Čím se zvětšuje poréznost (pórovitost), tím se zvětšuje i schopnost uhlíku filtrovat a pohlcovat kontaminanty.

Aktivní uhlík se váže na mnohé organické sloučeniny na bázi uhlíku, jako jsou pseticidy a herbicidy a obsorbuje je.Není však stejně účinný při snižování obsahu anorganických sloučenin, jako jsou železo, vápno, dusičnany atd. Lisovaný blok obsahuje 3 typy pórů, makropóry, střední póry a mikropóry, které odstraňují částice až o velikost 0,2micronu. Minerály a další anorganické sloučeniny nejsou na bázi uhlíku, proto často nedojde k jejich pohlcení a zůstanou ve vodě, kde dále projdou filtrem.

  • odstraňuje z vody chlór, zápachy, pachuti,těžké kovy a organické látky
  • zachycuje písek, kaly, jíl, sliz
  • nečistoty jsou pohlceny a zachyceny v pórech aktivního uhlí
  • voda filtrací získává jiskřivou čistotu a skvělou chuť
  • z vody jsou odstraněny nežádoucí částice, látky a chemikálie
  • minerální látky rozpuštěné ve vodě zůstávají zachovány
  • blok aktivního uhlí je upraven stříbrem proti nežádoucímu množení bakterií a jeho složení poskytuje vysoce účinnou hloubkovou filtraci pevných částic