Absorbovat pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat
Adsorbovat schopnost mimořádně tenké vrstvy molekul přilnout k povrchupevných látek nebo kapalin, se kterými jsou v kontaktu
Anorganické kontaminanty sloučeniny založené na minerálech, např: těžké kovy, dusičnany a azbest
Bakterie kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
Cysta viz. prvok
Prvok Zástupce kmene nebo podříše nebuněčných, nebo jednobuněčných živočichů. Prvočí cysta je prvok v klidovém stádiu, kdy kolem sebe vytvoří chranný obal. Někteří prvoci jsou nebezpeční paraziti a řadí se mezi kontaminaty se zdraví škodlivými účinky
Karcinogen Chemická látka, nebo činidlo schopné působit nebo vyvolávat rakovinotvorné bujení
Kontaminat Ve vodě každá jiná látka než oxid vodný. Znečišťující látka
Mikrobiologický Mající co do činění s mikroskopickými formami života
Mikroorganismus Jednoduchý, nesmírně malý živý organismus, např: bakterie, virus nebo cysta
PPM (parts per milion) počet částic na milion. Míra koncentrace na základě hmotnosti nebo objemu.
Virus Parazitický infekční mikrob, který může způsobit onemocnění