Jak filtrace funguje?

„Aktivní“ znamená, že uhlík byl zpracován tak, aby v něm byly vytvořeny póry a kanálky. Tím dojde ke zvětšení povrchové plochy uhlíku. Když se voda dostane do kontaktu s aktivním uhlíkem, v pórech se usazují chemikálie a drobné částice. Stěny kanálků pohlcují organické sloučeniny a kontaminanty. Čím se zvětšuje poréznost (pórovitost), tím se zvětšuje i schopnost uhlíku filtrovat a pohlcovat kontaminanty. Aktivní uhlík se váže na mnohé organické sloučeniny na bázi uhlíku, jako jsou pesticidy a herbicidy a absorbuje je. Není však stejně účinný při snižování obsahu anorganických sloučenin, jak jsou železo, vápno, dusičnany atd. Lisovaný blok obsahuje 3 typy pórů, makropóry, střední póry a mikropóry, které odstraňují částice až o velikosti 0,2 mikronu. Minerály a další anorganické sloučeniny nejsou na bázi uhlíku, proto často nedojde k jejich pohlcení a zůstanou ve vodě, kde dále projdou filtrem.

Filtrace pracuje při maximálním tlaku 0,86 MPa (125 psi) a při maximální teplotě 39°C. Tento vodní filtr se vyznačuje zvýšenou ochranou proti vodnímu kameni SILIPHOS™. Tato ochrana je především vhodná pro další použití vody v kuchyňských přístrojích. Kapacita filtru je 7600l, výrobce doporučuje i přes nevyčerpanou kapacitu jej každých 6 měsíců vyměnit. Nanočástice stříbra účinně odstraní až 99% mikroorgnismů a bakterií. Filtr se povětšinou montuje pod kuchyňskou linku a výměna patrony je velice snadná díky bajonetovému upevnění.

Funkce
 • odstraňuje z vody chlór, zápachy, pachuti,těžké kovy a organické látky
 • zachycuje písek, kaly, jíl, sliz
 • nečistoty jsou pohlceny a zachyceny v pórech aktivního uhlí
 • voda filtrací získává jiskřivou čistotu a skvělou chuť
 • z vody jsou odstraněny nežádoucí částice, látky a chemikálie
 • minerální látky rozpuštěné ve vodě zůstávají zachovány
 • blok aktivního uhlí je upraven stříbrem proti nežádoucímu množení bakterií a jeho složení poskytuje vysoce účinnou hloubkovou filtraci pevných částic
Výhody
 • snadná instalace – není třeba zdlouhavé proplachování, jako u klasických uhlíkových filtrů
 • snadná výměna patrony otočením o 90°
 • kompaktnost, šikovné rozměry vhodné k instalaci uvnitř přístroje
 • integrovaný systém – není třeba použití více patronové filtrace