Jedná se prakticky o identický systém jako u barelových watercoolerů. Jediný a dosti zásadní rozdíl je v tom, že jako zdroj vody je využívána vodovodní síť s chlorovanou pitnou vodou. Součástí těchto výdejníků / sodobarů je samozřejmě filtrace, pomocí které je voda upravována do požadované lepší jakosti, kde proběhne odchlórování, odstranění nečistot, atd. Princip námi používané filtrace amerického výrobce 3M naleznete zde.

Tyto přístroje mají velikou výhodu především v tom, že Vám šetří nejen čas, ale i náklady. O výdejník se nemusíte starat, ani nijak hlídat servisní úkony. Úplně odpadne skladování, manipulace, odpad a ostatní povinnosti spojené s nákupem a obstaráváním jiných nápojů.

Další obrovskou výhodou, kterou si dovolíme vyzdvihnout, je neomezená výtočnost ze stroje, nikdy Vám voda nedojde ani v létě, když je třeba zvýšit příjem tekutin pro lidský organismus. S tímto jsou samozřejmě spojené fixní náklady, které jsou stále stejné, ať se na stroji vytočí 10l, nebo 100l vody. Využijte naše pronájmy výdejníků / sodobarů POU a už nebudete muset nikdy řešit nedostatek nápojů.

Zobrazit produkty